Over ons

Algemeen

Myllesweerd is het cultureel centrum van Mill en de directe regio. Het ligt prominent in het hart van Mill. In Myllesweerd bent u van harte welkom voor een kop koffie met iets lekkers erbij of voor een andere activiteit zoals film of theater.

Stichting Cultureel Centrum Myllesweerd is een organisatie die vooral door vrijwilligers wordt gedraaid. Myllesweerd is er voor de mensen, maar vooral door de bijdrage van de mensen. 

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn een aantal beheerders aangesteld die samen met “Bij Sas en Bep” en hun cliënten ervoor zorgen dat de dagelijkse activiteiten binnen Myllesweerd soepel en professioneel verlopen.

Myllesweerd wordt aangestuurd door een bestuur van vijf vrijwilligers. Het bestuur heeft naast de al genoemde beheerders de beschikking over een tal van vrijwilligers die in verschillende commissies werkzaamheden vervullen, maar ook hun bijdrage leveren voor hand- en spandiensten.

Myllesweerd staat garant voor een warm en professioneel onthaal van onze gasten met de aandacht die de gast het gevoel geeft in een huiskamer binnen te komen. Maar ook de gast die naar een film- of theatervoorstelling komt zal zich direct thuis voelen.

Missie & visie

Myllesweerd is er voor en door mensen en is een plek waar men kan genieten en ontmoeten. Waar mensen en ideeën bij elkaar komen en waar verbindingen worden gelegd tussen gebruikers, theater- en filmbezoekers, verenigingen, vrijwilligers en iedereen die zich betrokken voelt.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Bert de Jongh (voorzitter)
  • Jolanda Hermans (secretaris)
  • Jeroen Kremers (penningmeester)
  • Sanne Peters (bestuurslid)
  • Nell van de Ligt (bestuurslid/vice-voorzitter)

Het bestuur stelt het beleid vast en helpt op onderdelen mee om hier uitvoering aan te geven.
Het bestuur heeft een taakverdeling opgesteld en heeft commissies ingesteld.
Zowel bestuursleden als niet-bestuursleden kunnen deel uit maken van deze commissies.

Commissies

Er zijn op dit moment 4 commissies, te weten: de theatercommissie, de filmcommissie, de technische commissie en de activiteitencommissie. In deze commissies wordt het door het bestuur vastgestelde beleid verder uitgewerkt en uitgevoerd. Dit alles door ter zake kundige vrijwilligers.

Privacybeleid

Myllesweerd verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.