U bent van harte welkom in Myllesweerd, maar leest u eerst ons coronaprotocol. Lees ons coronaprotocol

Versie 25 juni 2020

Myllesweerd in coronatijd


Inleiding

Wij houden ons aan het advies en de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juli gelden de volgende veiligheidsmaatregelen:

  • wij vragen voorafgaand aan een bijeenkomst of u gezond bent (triage);
  • reserveren is verplicht;
  • 1,5 meter afstand houden is mogelijk bij de activiteit.


Met de corona-maatregelen, met de daarbij behorende anderhalve meternorm, zullen wij ons wellicht de komende jaren bezig moeten houden. Om onze rol als sociaal cultureel centrum te kunnen blijven vervullen, is het noodzakelijk om structurele maatregelen te treffen. Maatregelen die tot doel hebben onze huurders, gebruikers en bezoekers, maar zeker ook onze werknemers en vrijwilligers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bij ons bovenaan staat. De basisregels die voor iedereen gelden:

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Als 1,5 meter niet kan, ga dan weg
  • Werk zoveel mogelijk thuis


Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 staat de laatste informatie van de rijksoverheid. Medewerkers van Myllesweerd geven de bezoekers aanwijzingen voorafgaande aan de activiteit. Echter Niet alles kan door het personeel van Myllesweerd in de gaten worden gehouden. Daarom doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de medemens die in Myllesweerd aanwezig is.


Anderhalve meter tijdens het lopen in Myllesweerd

Vertrekkende of uitgaande personen gaan voor inkomende. De ingang van Myllesweerd is breed genoeg maar is wellicht toch een struikelblok omdat men gewend is aan de zijde te gaan staan waar de schuifdeur het eerste openschuift. En als er dan aan beide kanten mensen staan wordt dit lastig. In dit geval zal uitgaand voor inkomend gaan. Immers buiten het gebouw is er meer ruimte om de anderhalve meter norm te hanteren dan binnen. 

De foyer na de schuifdeuren geeft voldoende ruimte om de anderhalve meternorm te hanteren. Als iemand bekend is in Myllesweerd dan weet betrokkene direct welke kant hij op moet gaan. Als er een onbekende het gebouw binnenkomt zal deze door het personeel van Myllesweerd opgevangen en doorverwezen worden. Hierbij kan de onbekende net na de schuifdeur blijven staan en zoekende zijn. Hierdoor moet het achteropkomende bezoek stoppen om de anderhalve meternorm te waarborgen.

De doorgang naar het gemeentehuis is breed genoeg om zowel heen als terugkerende mensen te laten passeren. Wel zal met aanwijzingen aangegeven worden wat de looproute is.

De Plaza met het terras is open voor publiek. De 1,5 meternorm wordt gehandteerd bij het bestellen en uitserveren van de consumpties. De gasten worden gevraagd zoveel als mogelijk te pinnen. 

De trappen zijn niet breed genoeg om tweerichtingsverkeer toe te staan. Wanneer iemand reeds op de trap loopt dient een ander, die in de tegenovergestelde richting de trap op of af wil, te wachten tot de trap vrij is. Tevens dient ruimte (anderhalve meter norm) te worden gegeven aan diegene die de trap verlaat voordat de ander de trap betreedt.

De lift biedt met de anderhalve meternorm ruimte voor maximaal 1 persoon of wanneer het gezinsleden betreft het gezin. Wanneer de lift opgeroepen wordt dient rekening te worden gehouden met uitgaand verkeer en dus dient er ruimte te worden geboden voordat de lift kan worden betreden. Ook hier geldt weer uitgaand verkeer gaat voor inkomend. 

De benedenverdieping (souterrain) biedt voldoende ruimte om elkaar te passeren. Wel dient rekening te worden gehouden bij de pantry. Ook hier geldt weer uitgaand verkeer gaat voor inkomend.

De toiletruimtes zijn niet groot genoeg om voor meerdere personen de anderhalve meternorm te garanderen. De toiletruimte mag slechts door één persoon tegelijk worden betreden.

De overloop boven bij de kantoorruimtes en de vergaderruimte “Inzicht” is te smal om elkaar te passeren. Hierbij vragen wij de gebruikers elkaar de ruimte te geven wanneer iemand reeds op de overloop aanwezig is/loopt. Ook hier doen we een beroep op het gezonde verstand van de medemens.

Wat betreft de andere vergaderruimtes en Theaterzaal: hierbij zullen per activiteit de richtlijnen worden besproken met de organiserende partij. Deze afspraken worden vastgelegd.


Anderhalve meternorm tijdens activiteiten

Vanaf 1 juli mogen er binnen activiteiten worden georganiseerd onder de voorwaarde dat er triage wordt gehouden, er vooraf gereserveerd wordt en dat de 1,5 meter gegarandeerd is. 

De eigen activiteiten van het cultureel centrum, zoals film- en theatervoorstellingen, kunnen slechts in beperkte vorm doorgaan. De anderhalve meternorm heeft veel impact op het aantal mensen dat in de theaterzaal kan wanneer deze gevuld is met stoelen in de theateropstelling. Ingeval er in de theaterzaal een activiteit is, wordt duidelijk aangegeven welke plaatsen bezet kunnen worden en welke vrijgehouden moeten worden.

Met de vaste huurders gaan we in gesprek wanneer zij weer op kantoor willen komen werken en wat daarvoor nodig is. Als er door de vaste huurders op kantoor wordt gewerkt worden er duidelijke afspraken gemaakt onder welke voorwaarden dit mag.

Met de vaste verenigingen gaan we in gesprek om samen te kijken wat er mogelijk is om een activiteit (samen) te organiseren. Gedurende deze verkennende gesprekken doen we natuurlijk ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de vereniging. Wanneer er activiteiten worden georganiseerd dan zullen de afspraken duidelijk worden uitgewerkt en vastgelegd.

Biljarten is mogelijk wanneer ook hier triage wordt gehouden, vooraf gereserveerd wordt en de 1,5 meternorm wordt gehanteerd. 

Kaarten is met het hanteren van de 1,5 meternorm helaas nog niet mogelijk. Wij volgen hierin het RIVM en de Bridge Bond.

 

Gedragsregels

Naast de algemene gedragsregels die vanuit het RIVM en de overheid worden uitgegeven, geven wij aanwijzingen hoe men zich mag bewegen en gedragen binnen Myllesweerd. Met duidelijke instructies die overal aanwezig zijn en duidelijk herkenbaar zijn zal de bezoeker erop worden gewezen wat van hem wordt verwacht. Naast het feit dat iedere bezoeker gevraagd wordt om zijn gezonde verstand te gebruiken indien zich een situatie voordoet die niet is beschreven.


Hygiëne

Binnen het cultureel centrum Myllesweerd wordt maximaal de hygiëne nageleefd. Bij de ingang van na de schuifdeuren staat handalcohol die bij binnenkomst gebruikt moet worden. Daarnaast worden de deurklinken en die plaatsen waarbij aanraking noodzakelijk is regelmatig gedesinfecteerd/schoongemaakt. Voor het personeel dat aanwezig is, zijn beschermingsmiddelen aanwezig.


Inzet vrijwilligers

Wanneer er activiteiten worden georganiseerd waarbij onze vrijwilligers aanwezig moeten zijn zullen de vrijwilligers expliciet ingezet worden wanneer zij geen deel uitmaken van de doelgroep die kwetsbaar is voor het coronavirus. De vrijwilligers die werkzaamheden vervullen krijgen de beschermingsmiddelen die nodig zijn om de werkzaamheden te vervullen.

 

Tot slot

Ziet u zaken binnen Myllesweerd waarvan u denkt dat dit niet overeenkomt met de richtlijnen van het RIVM, laat het ons weten. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen. U kunt hiervoor contact opnemen door een e-mail te sturen naar of telefonisch via 0485 - 45 43 66. U kunt natuurlijk ook het personeel hierover aanspreken. 

Vanaf 1 juli mogen wij weer mensen in Myllesweerd ontvangen. Hierdoor kan het coronavirus zich weer snel verspreiden. Wij willen het dagelijkse leven binnen Myllesweerd mogelijk maken, maar dan met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.  

Samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Myllesweerd