Vanaf 1 juni a.s. is Myllesweerd weer beperkt geopend. U bent van harte welkom, maar leest u eerst ons coronaprotocol. Lees ons coronaprotocol

Versie 20 mei 2020

Myllesweerd in coronatijd


Inleiding

Wij houden ons aan het advies en de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni mogen wij beperkt open. Dit betekent:

  • dat wij voorafgaand aan de bijeenkomst checken bij alle aanwezigen of zij verkoudheidsklachten hebben (zo ja, blijf dan thuis);
  • dat mensen zich van te voren moeten aanmelden of altijd in dezelfde vaste groep komen;
  • dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is in de ruimte.


Met de corona-maatregelen, met de daarbij behorende anderhalve meternorm, zullen wij ons wellicht de komende jaren bezig moeten houden. Om onze rol als sociaal cultureel centrum te kunnen blijven vervullen, is het noodzakelijk om structurele maatregelen te treffen. Maatregelen die tot doel hebben onze huurders, gebruikers en bezoekers, maar zeker ook onze werknemers en vrijwilligers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bij ons bovenaan staat. Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes


Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 staat de laatste informatie van de rijksoverheid. Niet alles kan door het personeel van Myllesweerd worden gezien en gecoördineerd en daarom doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de medemens die in Myllesweerd aanwezig is.


Anderhalve meter tijdens het lopen in Myllesweerd

Vertrekkende of uitgaande personen gaan voor inkomende. De ingang van Myllesweerd is breed genoeg maar is wellicht toch een struikelblok omdat men gewend is aan de zijde te gaan staan waar de schuifdeur het eerste openschuift. En als er dan aan beide kanten mensen staan wordt dit lastig. In dit geval zal uitgaand voor inkomend gaan. Immers buiten het gebouw is er meer ruimte om de anderhalve meter norm te hanteren dan binnen. 

De foyer na de schuifdeuren geeft voldoende ruimte om de anderhalve meternorm te hanteren. Als iemand bekend is in Myllesweerd dan weet betrokkene direct welke kant hij op moet gaan. Als er een onbekende het gebouw binnenkomt zal deze door het personeel van Myllesweerd opgevangen en doorverwezen worden. Hierbij kan de onbekende net na de schuifdeur blijven staan en zoekende zijn. Hierdoor moet het achteropkomende bezoek stoppen om de anderhalve meternorm te waarborgen.

De doorgang naar het gemeentehuis is breed genoeg om zowel heen als terugkerende mensen te laten passeren. Wel zal met aanwijzingen aangegeven worden wat de looproute is.

De Plaza is vanaf 1 juni 12.00 uur beperkt open voor publiek. Tevens zal het terras beperkt open zijn. De gasten kunnen hun consumptie aan de bar bestellen. Graag zo veel als mogelijk met PIN betalen. De bestelling wordt voor de gast op een tafeltje centraal in de ruimte neergezet, zodat de gast zelf de consumptie kan pakken. Hierdoor blijft de 1,5 meter norm tussen personeel en gast gewaarborgd.

De trappen zijn niet breed genoeg om tweerichtingsverkeer toe te staan. Wanneer iemand reeds op de trap loopt dient een ander, die in de tegenovergestelde richting de trap op of af wil, te wachten tot de trap vrij is. Tevens dient ruimte (anderhalve meter norm) te worden gegeven aan diegene die de trap verlaat voordat de ander de trap betreedt.

De lift biedt met de anderhalve meternorm ruimte voor maximaal 1 persoon of wanneer het gezinsleden betreft het gezin. Wanneer de lift opgeroepen wordt dient rekening te worden gehouden met uitgaand verkeer en dus dient er ruimte te worden geboden voordat de lift kan worden betreden. Ook hier geldt weer uitgaand verkeer gaat voor inkomend. 

De benedenverdieping (souterrain) biedt voldoende ruimte om elkaar te passeren. Wel dient rekening te worden gehouden bij de pantry. Ook hier geldt weer uitgaand verkeer gaat voor inkomend.

 

De toiletruimtes zijn niet groot genoeg om voor meerdere personen de anderhalve meternorm te garanderen. De toiletruimte mag slechts door één persoon tegelijk worden betreden.

De overloop boven bij de kantoorruimtes en de vergaderruimte “Inzicht” is te smal om elkaar te passeren. Hierbij vragen wij de gebruikers elkaar de ruimte te geven wanneer iemand reeds op de overloop aanwezig is/loopt. Ook hier doen we een beroep op het gezonde verstand van de medemens.

Wat betreft de andere vergaderruimtes en Theaterzaal: hierbij zal per activiteit de richtlijnen worden besproken met de organiserende partij. Deze afspraken worden vastgelegd.


Anderhalve meternorm tijdens activiteiten

De eigen activiteiten van het cultureel centrum, zoals film- en theatervoorstellingen, kunnen slechts in beperkte vorm doorgaan. De anderhalve meternorm heeft veel impact op het aantal mensen dat in de theaterzaal kan wanneer deze gevuld is met stoelen in de theateropstelling. Ingeval er in de theaterzaal een activiteit is, wordt duidelijk aangegeven welke plaatsen bezet kunnen worden en welke vrijgehouden moeten worden.

Met de vaste huurders gaan we in gesprek wanneer zij weer op kantoor willen komen werken en wat daarvoor nodig is. Als er door de vaste huurders op kantoor wordt gewerkt worden er duidelijke afspraken gemaakt onder welke voorwaarden dit mag.

Met de vaste verenigingen gaan we in gesprek om samen te kijken wat er mogelijk is om een activiteit (samen) te organiseren. Gedurende deze verkennende gesprekken doen we natuurlijk ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de vereniging. Wanneer er activiteiten worden georganiseerd dan zullen de afspraken duidelijk worden uitgewerkt en vastgelegd.

Binnen Myllesweerd heeft BijSasenBep hun thuisbasis voor dagbesteding voor hun medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. BijSasenBep gaan vanaf 1 juni weer de dagbestedingswerkzaamheden beperkt opstarten.

Biljarten is een sport en zoals het er nu uitziet mag er nog niet binnen gesport worden. Wij volgen hierin het RIVM en de KNBB. 

Kaarten is een sport en zoals het er nu uitziet mag er nog niet binnen gesport worden. Wij volgen hierin het RIVM en de Bridge Bond.

 

Gedragsregels

Naast de algemene gedragsregels die vanuit het RIVM en de overheid worden uitgegeven, geven wij aanwijzingen hoe men zich mag bewegen en gedragen binnen Myllesweerd. Met duidelijke instructies die overal aanwezig zijn en duidelijk herkenbaar zijn zal de bezoeker erop worden gewezen wat van hem wordt verwacht. Naast het feit dat iedere bezoeker gevraagd wordt om zijn gezonde verstand te gebruiken indien zich een situatie voordoet die niet is beschreven.


Hygiëne

Binnen het cultureel centrum Myllesweerd wordt maximaal de hygiëne nageleefd. Bij de ingang van na de schuifdeuren staat handalcohol die bij binnenkomst gebruikt moet worden. Daarnaast worden de deurklinken en die plaatsen waarbij aanraking noodzakelijk is regelmatig gedesinfecteerd/schoongemaakt. Voor het personeel dat aanwezig is, zijn beschermingsmiddelen aanwezig.


Inzet vrijwilligers

Wanneer er activiteiten worden georganiseerd waarbij onze vrijwilligers aanwezig moeten zijn zullen de vrijwilligers expliciet ingezet worden wanneer zij geen deel uitmaken van de doelgroep die kwetsbaar is voor het coronavirus. De vrijwilligers die werkzaamheden vervullen krijgen de beschermingsmiddelen die nodig zijn om de werkzaamheden te vervullen.


Communicatie

Dit document zal zo breed als mogelijk worden gecommuniceerd.


Tot slot

Gedurende de komende periode, zal maandelijks, of zoveel eerder wanneer de richtlijnen vanuit het RIVM hier aanleiding toe geven, dit protocol worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast. Ziet u zaken binnen Myllesweerd waarvan u denkt dat dit niet overeenkomt met de richtlijnen van het RIVM, laat het ons weten. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen. U kunt hiervoor contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@myllesweerd.nl of telefonisch via 0485 – 45 43 66. U kunt natuurlijk ook het personeel hiervoor aanspreken. 

Vanaf 1 juni mogen wij weer 30 mensen in Myllesweerd ontvangen. Hierdoor kan het coronavirus zich weer snel verspreiden. Wij willen het dagelijkse leven binnen Myllesweerd mogelijk maken, maar dan met de voorgeschreven maatregelen.  

Samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Myllesweerd