Huisgenoten

Heemkundevereniging Myllesheem

De Stichting Myllesheem stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van de Millse gemeenschap en haar bevolking, haar bodem, haar geschiedenis en haar volksgebruiken. De Stichting tracht ondermeer haar doel te bereiken door:

  • het bestuderen van historische bronnen;
  • het verzamelen en vastleggen van historische vondsten, publicaties, fotomaterialen, overleveringen en volksverhalen;
  • het beoefenen van de genealogie van de Millse families;
  • het navorsen en verzamelen van Millse veldnamen;
  • het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de Millse gemeenschap.

Openingstijden:
Woensdag: 20.00 uur tot 22.00 uur

Voor bezoek aan de Heemkamer van de Stichting Myllesheem eerst even contact opnemen met één van de onderstaande personen.


Emailadres:
Internet:      www.myllesheem.nl 


Bij Sas en Bep

afbeelding Bep en Sas

Bij Sas en Bep biedt een kleinschalige vorm van dagbesteding. Bij Sas en Bep biedt een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt… en niet zomaar een werkplek. Een werkplek midden in de maatschappij, waar mensen hun talenten kunnen ontdekken en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar iedereen zich gewaardeerd voelt, een waardevolle bijdrage kan leveren op een eigen unieke manier en verbonden is met de samenleving.

De medewerkers (mensen met een verstandelijke -, lichamelijke -, en/of psychiatrische beperking of mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel) worden professioneel begeleid tijdens hun werkzaamheden en in hun ontwikkelproces; ieder op zijn/haar eigen manier.

Bij Sas en Bep zijn de medewerkers werkzaam binnen Cultureel Centrum Myllesweerd en het gemeentehuis van Mill & Sint Hubert. De medewerkers verrichten allerlei ondersteunende en dienstverlenende werkzaamheden. 
Daarnaast zijn zij ook werkzaam op een aantal andere plekken: zo zijn een tweetal medewerkers met begeleiding op donderdagochtend aan het werk bij OBS De Kameleon. Zij ondersteunen de conciërge met allerlei werkzaamheden. Ook werken zij op dinsdagochtend bij verzorgingshuis Aldenhorst. Zij ondersteunen, met begeleiding, bij de schoonmaakwerkzaamheden van de gezamenlijke ruimtes. Dagelijks bieden zij ondersteuning aan de speelotheek door teruggebrachte materialen te controleren en in orde te maken, nieuw speelgoed in te nemen/te controleren en te labelen. 
Diverse verenigingen weten Bij Sas en Bep steeds vaker te vinden voor bijvoorbeeld inpak- en stickerklussen.

Loop gerust eens binnen bij Myllesweerd om kennis te maken met het team van Bij Sas en Bep of voor een kopje koffie met een heerlijk stukje (door medewerkers van Bij Sas en Bep gebakken) verse appeltaart.

Meer informatie is verkrijgbaar via www.bijsasenbep.nl

Bep van de Ven en Saskia Toonen 
06-22734305


Bibliotheek Mill

Bibliotheek Mill is onderdeel van de Basisbibliotheek BiblioPlus.

BiblioPlus verzorgt het bibliotheekwerk in zeven gemeenten in het Brabantse Land van Cuijk en de Limburgse Maasduinen.
Met bijna 645.000 bezoekers en ruim 30.000 leden is BiblioPlus de grootste publieke en culturele instelling in de regio. 

BiblioPlus is actief op het gebied van leesbevordering, educatie, cultuur, ontmoeting en informatie. U kunt in alle vestigingen van BiblioPlus terecht voor boeken, dvd’s en andere materialen. Op de publiekscomputers kunt u internetten en gebruikmaken van het digitale pakket dat de bibliotheek online beschikbaar heeft. Daarnaast organiseert BiblioPlus regelmatig interessante lezingen, cursussen en exposities.

Kies het abonnement dat bij u past
Voor iedereen tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Leden vanaf 18 jaar betalen een vast bedrag per jaar.

U kunt zelf bepalen welk bibliotheekabonnement het beste aansluit bij uw leengedrag:
het Normaal abonnement of het Light abonnement. Iedereen die 65 jaar of ouder is, kan gebruik maken van het voordelige 65+ abonnement. 

Een grote collectie
Hebt u geen tijd om naar de bibliotheek te gaan? Dan kunt u via internet uw geleende materialen verlengen.

U kunt ook online in de catalogus van de bibliotheek kijken om te zien of en waar een boek aanwezig is. Alle bibliotheekvestigingen van BiblioPlus hebben één grote collectie. U kunt thuis alles via de website www.biblioplus.nl reserveren. Het materiaal is bij de door u gewenste vestiging af te halen. 

Openingstijden Biblio+ Mill

Actuele openingstijden

Contactgegevens

Telefoon 0485 - 452 145
E-mailadres     
Internet www.biblioplus.nl

Sociom

organisatie voor welzijn Land van Cuijk

Sociom is hét aanspreekpunt voor inwoners en vrijwilligersorganisaties in het Land van Cuijk. Ons streven: een samenleving waarin iedereen kan meedoen.Sociom gaat uit van de kracht van mensen en helpt hen om die ook daadwerkelijk te benutten zodat zij zelf de regie kunnen voeren over hun leven. We creëren kansen, helpen mensen op weg en werken daarmee doelgericht aan een omgeving waarin iedereen prettig kan leven, wonen, werken en ontspannen. Om zo veel mogelijk inwoners van het Land van Cuijk te bereiken, werken we samen met tal van partners. Ieder vanuit de eigen expertise, maar altijd vanuit één gezamenlijke verantwoordelijkheid: leefbaarheid!

Sociom is actief in alle vijf de gemeenten van het Land van Cuijk: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en Sint Anthonis. We concentreren ons op thema’s als leefbaarheid, integratie, participatie en sociale veiligheid. Iedereen kan bij ons terecht. Speciale aandacht gaat uit naar mensen die onze ondersteuning het hardst nodig hebben. 

Sociom maakt zich sterk voor leefbaarheid in het Land van Cuijk. We bieden informatie, advies en welzijnsdiensten aan (kwetsbare) burgers in dorpen en buurten. Daarnaast ondersteunen we tal van vrijwilligersorganisaties. Samen met inwoners en partners werken we doelgericht aan een omgeving waarin iedereen prettig kan leven, wonen, werken, leren en ontspannen. 

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag:      08.30 - 17.00 uur
*M.u.v. Feestdagen  

Telefoonnummer: 0485-700500
Voor spreekuren verwijzen wij u graag naar onze website: www.sociom.nl
U kunt ons ook mailen:


Omroep Land van Cuijk

Omroep Land van Cuijk is met haar RTV-studio te vinden in het souterrain van Cultureel Centrum Myllesweerd.

Sinds de opening van Myllesweerd was dit de Lokale Omroep Mill. Maar door de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2022 is de Lokale Omroep Mill samen gegaan met Omroep Land van Cuijk.
Vanuit Myllesweerd maken zij RTV-programma’s voor de 33 kernen in het Land van Cuijk. www.omroeplvc.nl


Welzijn Ouderen Mill

Welzijn Ouderen Mill zet zich al sinds 16 juni 1987 in voor het welzijn van senioren
in de gemeente Mill & Sint Hubert. Welzijn Ouderen Mill is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 220
vrijwilligers. Welzijn Ouderen Mill kent een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat. Om de ambities van Welzijn Ouderen Mill
te realiseren zijn de 220 vrijwilligers actief in de volgende werkgroepen: Tafeltje-Dek- je, sociale
alarmering, ouderenhulpdienst, Wonen Woonvoorzieningen en Veiligheid, gezondheid en zorg,
communicatie, activiteiten en de redactie Infoblok met de 50plus pagina in de Neije Krant. De Welzijn Ouderen Mill
wordt gefinancierd door de gemeente Mill & Sint Hubert door middel van een contractsubsidie. Aan
deelnemers van activiteiten wordt meestal een financiële bijdrage gevraagd. De Welzijn Ouderen Mill werkt samen
met de lokale KBO’s en andere seniorenorganisaties. Vertegenwoordigers van deze organisaties
zitten in het bestuur.

Een breed aanbod

Welzijn Ouderen Mill biedt een breed aanbod van diensten en activiteiten voor alle senioren van de gemeente Mill & Sint Hubert.
Het diensten- en activiteitenaanbod biedt ondersteuning aan het langer zelfstandig
kunnen blijven wonen, gezond en fit te blijven, actief te blijven in de maatschappij en contact te
houden met anderen. Welzijn Ouderen Mill heeft haar antennes uitstaan naar de wensen en behoeften van de
ouderen in de gemeente. Het beleid wordt daarop afgestemd. Zonder informatie en goede
communicatie geen participatie. Daarom verstrekt de Welzijn Ouderen Mill via de 50plus pagina in de Neije krant,
in persberichten en periodiek in d’n Booi informatie en nieuws. De Welzijn Ouderen Mill maakt gebruik van
facebook om eveneens de kinderen van de deelnemers aan de Welzijn Ouderen Mill-activiteiten te kunnen
bereiken.

Huisvesting in het Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd

In het Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd heeft de Welzijn Ouderen Mill haar kantoor en vergaderruimte.

 

Onze wekelijkse activiteiten zijn:

Biljarten:

Welzijn Ouderen Mill 1 maandag 9.30 uur
Welzijn Ouderen Mill 2 dinsdag 9.30 uur
Welzijn Ouderen Mill 3

woensdag
woensdag
vrijdag

13.30 uur
18.00 uur
13.30 uur

Voor meer informatie en activiteiten verwijzen wij u naar onze website: https://www.50plusmill.nl/

Adresgegevens:

Welzijn Ouderen Mill ( Welzijn Ouderen Mill)

Kerkstraat 3, 5451 BM Mill,

Telefoonnummer: 0485-455470

kantoor dagelijks geopend van 9.00-11.00 uur

email: