Sociom, organisatie voor sociaal werk

Missie

Samen doen, samen denken, samen beslissen en samen werken! Sociom is zichtbaar en goed geworteld in buurten, dorpen en wijken en maakt sámen met mensen meer mogelijk. Dit doen wij met aandacht, advies en hulpverlening voor het vergroten van de zelfredzaamheid en talenten van mensen.

Visie

De huidige samenleving gaat van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Er is een kentering waarneembaar en ook nodig, sociaal en financieel gezien. Ons staat een maatschappij voor ogen waarin het collectieve weer belangrijk wordt, waarin mensen betrokken zijn bij elkaar en aandacht hebben voor hun omgeving. Waarin mensen voor elkaar zorgen en het goed hebben met elkaar. Dit is primair een kentering die ménsen maken. Onze taak is hen hierbij te ondersteunen. Bij alles wat we doen, ook bij het ondersteunen van mensen met problemen, is dat onze focus; iedereen is immers sterk én kwetsbaar.

Wat biedt Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert:

  • Maatschappelijk werk biedt steuntje in de rug: een relatie die niet zo lekker gaat, moeite met rondkomen, zware stress of gevoelens van eenzaamheid; soms kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Wij helpen je bij deze of andere problemen in je dagelijks leven of werk. Je kunt zonder verwijzing terecht bij maatschappelijk werk.

  • Ondersteuning aan vluchtelingen: leren van de Nederlandse taal, ondersteuning bij huisvesting, gezinshereniging, participatieverklaring

  • Vrijwilligerspunt: voor organisaties die vrijwilligers zoeken en voor inwoners die zich vrijwillig willen inzetten.

  • Wwz-coördinator: bij vragen over zaken die te maken hebben met wonen, welzijn of zorg komt de wwz-coördinator bij je thuis, brengt samen met je de situatie in kaart en bekijkt welke vrijwilligers of professionals uit de regio kunnen bijdragen aan een oplossing.

  • Buurtwerk: kun je als dorps- of wijkraad, (buurt)vereniging of zorgcoöperatie extra kennis of handen gebruiken? Wij leggen de verbinding tussen jou, buurtbewoners en organisaties die je verder helpen.

  • Buurtbemiddeling: helpt om burenruzie te voorkomen. Buurtbemiddelaars lossen je problemen niet voor je op. Wat ze wel doen: jou en je buren helpen om op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan.

  • Maatschappelijk Actief: stimuleert en coacht inwoners met een uitkering om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk.

  • Sociaal Raadslieden Werk: in Nederland zijn er ontzettend veel verschillende regelingen, wetten en voorzieningen. Maar wanneer heb je nou waar recht op? De sociaal raadslieden van Sociom adviseren en helpen bij allerlei vragen, over bijv. kwijtschelding, zorgtoeslag, alimentatie, bezwaarschrift.

  • Dagbesteding in Mill en Langenboom; een zinvolle invulling van je dag. Even je zorgen vergeten en genieten van de gezelligheid van mensen om je heen. Dagbesteding biedt je een zinvolle invulling van je dag. Ongeacht je leeftijd. Met of zonder beperking. Wekelijks is er een nieuw programma dat in het teken staat van de onderwerpen ‘bij de tijd zijn’, ‘bewegen’ en ‘gezonde voeding’. Iedereen kan zich met of zonder indicatie aanmelden bij de dagbesteding.

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag:      08.30 - 17.00 uur
*M.u.v. Feestdagen  


Vrijwilligers en mantelzorgplein (Bezoek op afspraak.)

Sociom Mill
Kerkstraat 3
5451 BM Mill
Gevestigd op de 1e verdieping

Telefoonnummer: 0485 - 700500 of 06-82360003
E-mail: mvplein@sociom.nl of catheleineverstraten@sociom.nl

Voor spreekuren verwijzen wij u graag naar onze website: www.sociom.nl

De ondersteuning van sociaal werk is gratis.