U bent van harte welkom in Myllesweerd, maar leest u eerst ons coronaprotocol. Lees ons coronaprotocol

Stichting Myllesheem

De Stichting Myllesheem stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van de Millse gemeenschap en haar bevolking, haar bodem, haar geschiedenis en haar volksgebruiken. De Stichting tracht onder meer haar doel te bereiken door:

  • het bestuderen van historische bronnen;
  • het verzamelen en vastleggen van historische vondsten, publicaties, fotomaterialen, overleveringen en volksverhalen;
  • het beoefenen van de genealogie van de Millse families;
  • het navorsen en verzamelen van Millse veldnamen;
  • het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de Millse gemeenschap.

Openingstijden:
Dinsdag:    10.00 uur tot 11.30 uur
Woensdag: 20.00 uur tot 22.00 uur

Voor bezoek aan de Heemkamer van de Stichting Myllesheem eerst even contact opnemen met één van de onderstaande personen.


Voorzitter:                  de heer P. Verstraaten   0485 - 451268
Secretaris:                  de heer P. Vollenberg     0485 - 451086


Penningmeester:  de heer R. Vloet             0485 - 452235
Emailadres:                stichtingmyllesheem@gmail.com
Website:                         studio-domeinzicht.jouwweb.nl