Welzijn Ouderen Mill

Welzijn Ouderen Mill zet zich al sinds 16 juni 1987 in voor het welzijn van senioren
in de gemeente Mill & Sint Hubert. Welzijn Ouderen Mill is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 220
vrijwilligers. Welzijn Ouderen Mill kent een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat. Om de ambities van Welzijn Ouderen Mill
te realiseren zijn de 220 vrijwilligers actief in de volgende werkgroepen: Tafeltje-Dek- je, sociale
alarmering, ouderenhulpdienst, Wonen Woonvoorzieningen en Veiligheid, gezondheid en zorg,
communicatie, activiteiten en de redactie Infoblok met de 50plus pagina in de Neije Krant. De Welzijn Ouderen Mill
wordt gefinancierd door de gemeente Mill & Sint Hubert door middel van een contractsubsidie. Aan
deelnemers van activiteiten wordt meestal een financiële bijdrage gevraagd. De Welzijn Ouderen Mill werkt samen
met de lokale KBO’s en andere seniorenorganisaties. Vertegenwoordigers van deze organisaties
zitten in het bestuur.

Een breed aanbod

Welzijn Ouderen Mill biedt een breed aanbod van diensten en activiteiten voor alle senioren van de gemeente Mill & Sint Hubert.
Het diensten- en activiteitenaanbod biedt ondersteuning aan het langer zelfstandig
kunnen blijven wonen, gezond en fit te blijven, actief te blijven in de maatschappij en contact te
houden met anderen. Welzijn Ouderen Mill heeft haar antennes uitstaan naar de wensen en behoeften van de
ouderen in de gemeente. Het beleid wordt daarop afgestemd. Zonder informatie en goede
communicatie geen participatie. Daarom verstrekt de Welzijn Ouderen Mill via de 50plus pagina in de Neije krant,
in persberichten en periodiek in d’n Booi informatie en nieuws. De Welzijn Ouderen Mill maakt gebruik van
facebook om eveneens de kinderen van de deelnemers aan de Welzijn Ouderen Mill-activiteiten te kunnen
bereiken.

Huisvesting in het Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd

In het Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd heeft de Welzijn Ouderen Mill haar kantoor en vergaderruimte.

 

Onze wekelijkse activiteiten zijn:

Biljarten:

Welzijn Ouderen Mill 1 maandag 9.30 uur
Welzijn Ouderen Mill 2 dinsdag 9.30 uur
Welzijn Ouderen Mill 3

woensdag
woensdag
vrijdag

13.30 uur
18.00 uur
13.30 uur

Voor meer informatie en activiteiten verwijzen wij u naar onze website: https://www.50plusmill.nl/

Adresgegevens:

Welzijn Ouderen Mill ( Welzijn Ouderen Mill)

Kerkstraat 3, 5451 BM Mill,

Telefoonnummer: 0485-455470

kantoor dagelijks geopend van 9.00-11.00 uur

email: info@welzijnouderenmill.nl