U bent van harte welkom in Myllesweerd, maar leest u eerst ons coronaprotocol. Lees ons coronaprotocol
Nieuws
  Za 12 december 2020

Gemeente en Myllesweerd ondertekenen beheer- en exploitatie overeenkomst


 

Afgelopen vrijdag (11 december) is de “Contractovereenkomst beheer en exploitatie SCC Myllesweerd Mill 2021 – 2025” ondertekend. Dit door wethouder Erik van Daal namens de gemeente Mill en Sint Hubert en secretaris Jolanda Hermans en voorzitter Bert de Jongh namens Cultureel Centrum Myllesweerd. Hieraan is lang gewerkt en uiteindelijk is het contract op 8 december door het college goedgekeurd, waarna de handtekeningen konden worden gezet.

 

In het contract is de onderlinge samenwerking geregeld, wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft, zijn exploitatie en huurafspraken gemaakt, zijn contactmomenten opgenomen en is verantwoording geregeld met rapportages en evaluaties. Al met al een gedegen document wat, nu de gemeente Mill en Sint Hubert per 1 januari 2022 overgaat in de gemeente Land van Cuijk, een solide basis vormt voor de komende vier jaar.

 

Los van dit contract staat de lastige financiële situatie voor clubs, gemeenschapshuizen en culturele centra zoals Myllesweerd. Veel inkomsten worden nu misgelopen doordat er in verband met corona veel activiteiten niet door kunnen gaan. Over hoe dit op te vangen om als Myllesweerd toch het hoofd boven water te houden zal op een later moment gesproken worden tussen het bestuur van Myllesweerd en de gemeente Mill en Sint Hubert.

Foto Cockie Kremers