U bent van harte welkom in Myllesweerd, maar leest u eerst ons coronaprotocol. Lees ons coronaprotocol
Nieuws
  Zo 20 januari 2019

Belangstelling in Wijkraad Mill-centrum? Kom naar de informatieavond in Myllesweerd


Woensdagavond 23 januari is er een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden voor Wijkraad Mill-centrum. Deze start om 19.30 uur in de Tuinkamer van Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat 3. Iedereen is van harte welkom, koffie en thee staan klaar. Aanmelden om hierbij aanwezig te zijn is gewenst en kan via tel. 0485-325634 of mail naar

Initiatief
Sinds begin december loopt er een initiatief om een Wijkraad Mill-centrum op te richten. Dat om enerzijds als klankbord te kunnen fungeren voor het bestuur van de Gemeente Mill en Sint Hubert, maar anderzijds ook om de belangen van inwoners uit Mill-centrum richting gemeente te behartigen.
Daarnaast kan de Wijkraad Mill-centrum overleg en sparringpartner zijn voor partijen als Woonmaatschappij Mooiland, het Ondernemers Collectief Mill, Bedrijventerrein Vereniging ‘t Spoor en (ontwikkelings) partijen die actief (willen) zijn in Mill-centrum. Deze Wijkraad weet immers wat er en kan door goed contact met de inwoners aangeven welke behoeftes en wensen er al dan niet zijn.

Onder Mill-centrum valt het gehele gebied vanaf het Defensiekanaal tot de grens van Sint Hubert en Wilbertoord. Na de oprichting van de Wijkraad Mill-centrum zou de gehele gemeente Mill en Sint Hubert voorzien zijn van een dergelijk platform. Zo zijn er namelijk al:
Wijkraad Mill-West
Vereniging Wilbertoord
Dorpsraad Langenboom
Dorpsraad Sint Hubert

Bijeenkomst
Op woensdagavond 23 januari is er om 19.30 uur in Myllesweerd een bijeenkomst waarop alle belangstellenden meer informatie krijgen. Op deze avond zal de verantwoordelijk wethouder en een ambtenaar aanwezig zijn en vertegenwoordigers van Wijkraad Mill-west. Zij kunnen alle gewenste toelichtingen geven. Pas hierna hoeven belangstellenden aan te geven of zij daadwerkelijk zitting willen nemen in het bestuur van de op te richten Wijkraad Mill-centrum.

Belangstelling
Woont u in het genoemde gebied Mill-centrum en hebt u belangstelling om zich op vrijwillige basis in te zetten via Wijkraad Mill-centrum? Laat het dan weten.
Tel. 0485-325634
Wijkraad Mill-centrum moet er niet alleen zijn VOOR, maar ook DOOR inwoners!
Meer weten? Like de Facebookpagina, zie www.mill-centrum.nl