Facebook  Twitter

SWOM (Stichting Welzijn Ouderen Mill)

Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM)  zet zich al sinds 16 juni 1987 in voor het welzijn van senioren in de gemeente Mill en Sint Hubert. SWOM is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 220 vrijwilligers. De stichting wordt ondersteund door ouderenwerkers van Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk.  SWOM kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat.  Om de ambities van SWOM te realiseren zijn de 220 vrijwilligers actief in  de volgende  werkgroepen: Tafeltje dekje, Sociale alarmering, Ouderenhulpdienst, Ouderenadviseurs, Wonen Woonvoorzieningen en Veiligheid, wg Gezondheid en Zorg, Communicatie, Activiteiten, Computeropleiding, redactie Infoblok en redactie d’n Booi. De SWOM wordt gefinancierd door  de gemeente Mill en Sint Hubert door middel van een prestatiesubsidie en productafspraken  en de financiële bijdrage van  de gebruikers van diensten en deelnemers van de activiteiten. De SWOM treedt in optimale samenwerking met de lokale KBO’s op als de belangenorganisatie van en voor de senioren en is hierdoor de overlegpartner en aanspreekpunt voor de gemeente.

Een breed aanbod 

SWOM biedt een breed aanbod aan diensten en activiteiten voor alle senioren van de gemeente Mill en Sint Hubert.  Het diensten- en activiteitenaanbod biedt ondersteuning aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen, gezond en fit te blijven en actief  te blijven in de maatschappij en contact te houden met anderen. SWOM heeft haar antennes uitstaan naar de wensen en behoeften van de ouderen in de gemeente. Het beleid wordt daarop afgestemd. Zonder informatie en goede communicatie geen participatie. Daarom geeft SWOM via magazine d'n Booi, folders, persberichten  voorlichting en verwijst, indien van belang, naar andere instanties.

Cultureel Centrum Myllesweerd als ideale uitvalsbasis 

De voorzitter van SWOM heeft zitting in het bestuur van de Regionale Stichting Welzijn Ouderen (RSWO). Afstemming met andere SWO`s in het land van Cuijk en aanbieders van wonen, welzijn en zorg vindt SWOM van groot belang. Cultureel Centrum Myllesweerd is voor SWOM een ideale uitvalsbasis voor samenwerking met andere partijen.

Cultureel Centrum Myllesweerd
Kerkstraat 3
5451 BM  Mill

T:   0485-454366
E:  
 
info@myllesweerd.nl 

Binnenkort in Myllesweerd

Mariaviering voor minder mobiele mensen

Woensdag 25 Oktober 2017


Marc de Hond - Wie bang is krijgt ook klappen

Vrijdag 27 Oktober 2017Bekijk nieuwsarchief ¬Ľ

Inschrijven